Hide Menu

การประชุมปรับปรุงระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02)

IMG_8274

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมการปรับปรุงระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02)

IMG_8274

 

IMG_8273

 

IMG_8272

 

IMG_8275