Hide Menu

ติดตามงานศูนย์ ICT ชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

IMG_8622

วันที่ 29-30 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานศูนย์ ICT ชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตระดับตำบล ที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

IMG_8593

 

IMG_8597

 

IMG_8598

 

IMG_8604

 

IMG_8602

 

IMG_8599

 

IMG_8607