6.หมวดไม้ดอกไม้ประดับ

1.โครงการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตมะลิ

 

2.โครงการพัฒนาเบญจมาศพันธุ์ดี (พันธุ์ใหม่และปราศจากโรค) และสร้างแหล่งพันธุ์ดีในท้องถิ่น

 

3.โครงการส่งเสริมการปลูกบัวหลวงตัดดอก

 

4.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย