กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

 
ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
     
 
 
 
 
่บำรุงกล้วยไม้ 18 พฤษภาคม 2555