กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

เอกสารทางเลือกโครงการที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
   
 
 
 
้โครงการต้นฉบับ
 
โครงการการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหนอนนก ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี มีคุณภาพ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (ชลบุรี)
 
โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอเพื่อบริโภคและการค้า ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (นครศรีธรรมราช)
 
โครงการหมู่บ้านปูเล่ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (นครศรีธรรมราช)
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบีก้า ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง (พะเยา)
 
โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เปาะนอกฤดศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง (พะเยา)
 
 
้โครงการที่ปรับรูปแบบแล้ว
 
โครงการการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหนอนนก ศูนย์บริหารศัตรูพืช (สงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี มีคุณภาพ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (ชลบุรี)
 
โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอเพื่อบริโภคและการค้า ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (นครศรีธรรมราช)
 
โครงการหมู่บ้านปูเล่ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (นครศรีธรรมราช)
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบีก้า ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง (พะเยา)
 
โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เปาะนอกฤดศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง (พะเยา)